Životnosť plastových okien Inoutic

Životnosť dnešných moderných okien s kvalitnými PVC profilmi od renomovaných výrobcov sa odhaduje na minimálne 50 rokov! Čo by však mohlo životnosť vašich nových plastových okien skrátiť?

Zlá inštalácia

Starostlivý výber dodávateľa okien je základom. Na našich stránkach  vám pomôžeme nájsť osvedčeného dodávateľa z vášho okolia. Pokiaľ by ste však predsa len po prevzatí dodávky vašich okien zistili, že sa okná v medziskelnom priestore rosia, pôjde o známku netesnosti. V takom prípade sa treba obrátiť naspäť na dodávateľa, aby bola prípadná chyba čo najrýchlejšie odstránená. Vprípade novo inštalovaných okien strhnite ochranné pásky čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov od inštalácie. Okná zbavte malty, či omietky a umyte.

Nevhodná údržba

Plastové okná kladú na údržbu minimálne nároky. Stačí ich dva až trikrát ročne umyť bežným čistiacim prostriedkom. Nevhodné sú prostriedky, ktoré obsahujú pevné mikro častice (napríklad piesok), a tiež rôzne rozpúšťadlá a riedidlá. Konkrétne tipy, ako na údržbu okien s PVC profilmi, nájdete tu.

Pokusy o natieranie

Jednou z nepopierateľných výhod plastových okien je, že ich počas celého času životnosti netreba natierať. A z mnohých dôvodov to ani neodporúčame skúšať. Hlavne preto, lebo farba nemusí k povrchu dobre priľnúť. Akýkoľvek takýto zásah môže byť dôvodom k zamietnutiu prípadnej reklamácie, pretože sa tým môžu zmeniť vlastnosti profilu. Pokiaľ natriete biely profil tmavou farbou, bude profil automaticky náchylnejší k tepelnej rozťažnosti, na čo nemusí mať vhodnú statiku (výstuhy a pod.). Ochranný bezfarebný lak je tiež zbytočný, okno tým nezíska nič naviac. Jediné možné farbenie je strojovo – pri výrobe samotného profilu.