Typy okien podľa otvárania

Podľa spôsobu otvárania možno okná rozdeliť do nasledujúcich kategórií:
 

Popisky k obrázku (zľava doprava po riadkoch):

Pevné zasklenie, Otváravé, Sklopné, Otváravo - sklopné
Dvojkrídlové s pevným stĺpikom, Dvojkrídlové s falošným stĺpikom, Dvojkrídlové s pevným zasklením
Otváravo – sklopné s nadsvetlíkom, Otváravo – sklopné s pevným spodným dielom, Sklopno-posuvné dvere, Zdvižno-posuvné dvere
Skladacie dvere
Výklopné okno, Otáčavé okno

okna_otvirani.png

Spôsob otvárania ovplyvňuje to, koľko priestoru sa nachádza v okolí balkónových alebo terasových dverí. Treba myslieť na ich bezpečné otváranie. Napríklad, pokiaľ je miestnosť príliš malá a nechcete, aby sa balkónové dvere otvárali smerom dovnútra, môžete zvoliť niektorý z posuvných variantov.