Ako sa stavajú terasy Twinson v šiestich krokoch

1. Úprava podkladu a zaistenie správneho sklonu

Pred samotnou montážou terasy treba upraviť podkladovú vrstvu, ktorá by v ideálnom prípade mala byť rovná a spevnená, najlepšie betónom. Inoutic však ponúka riešenie (nosnú konštrukciu) aj pre nerovné alebo nespevnené plochy. Terasu možno postaviť aj ako plávajúcu, napríklad v prípade strešnej terasy.

V tejto fáze je dôležité myslieť aj na sklon nosnej konštrukcie terasy. Pokiaľ je sklon menší ako jeden alebo dva stupne, tak by nebol zaistený odvod vody z terasy, na čo určite treba myslieť. Pre zaistenie sklonu odborníci používajú dostatočne široké podporné profily a podložky pod profily, ktoré korigujú uhol a správne nasmerovanie sklonu terasy (smerom od domu alebo od bazénu a pod.).

2. Pokládka nosnej konštrukcie

Pred pokládkou nosnej konštrukcie sa určí, akým smerom pôjdu škáry – terasové dosky, a potom sa naprieč položia podporné profily. Medzi profilmi sa ponechá priestor pre drenáž a dilatáciu. Ešte pred tým, ako sa profily zafixujú, treba skontrolovať, či má podkladová konštrukcia správny sklon. Ukladá sa jeden profil navyše – 20 až 30 centimetrov od okraja terasy – jeho úlohou je brániť terase, aby sa na koncoch dvíhala a zadržiavala na svojom povrchu vodu.

3. Montáž podkladovej konštrukcie

Podkladová konštrukcia sa k povrchu pripevňuje prostredníctvom skrutiek. Výškovo nastaviteľné pätky, ktoré sa vkladajú medzi podklad a nosnú konštrukciu, vyrovnávajú výškové rozdiely. V závislosti od zvoleného typu terasových dosiek Twinson sa podkladové profily umiestňujú v rozostupe 40 až 60 centimetrov.

4. Pokládka nového povrchu

Po montáži podkladovej konštrukcie sa na ňu pokladajú na mieru narezané palubové dosky. Začína sa zvyčajne od steny domu, okraja bazénu a pod. Na konštrukciu sa uchytia prvé spony pomocou skrutky, položí sa prvá doska a nasleduje ďalšia. Ďalšie dosky sa potom upevnia pomocou spony, ktorá zaistí pevné uchytenie a rovnako veľké dilatačné škáry medzi doskami. Pri každej hrane terasy, vrátane stien domu treba nechať potrebný priestor pre dilatáciu.

Pri skracovaní palubových dosiek na požadovanú dĺžku treba vždy zohľadniť dilatáciu (pozn. rozpínanie a sťahovanie materiálu pod vplyvom vysokých a nízkych teplôt). Väčšinou sa dĺžka upravuje ešte pred samotným dodaním, v prípade väčších stavieb je možné zaistiť ju aj na mieste. Na konci sa vyberú ukončovacie profily, ktoré sú nielen estetické, bezpečné, ale aj praktické – zabránia piesku a iným nečistotám, aby sa dostali pod terasu.

5. Montáž palubových dosiek

Palubové dosky sa k nosnej konštrukcii pripevňujú pomocou plastových spôn, ktoré dávajú terase istú mieru pružnosti. Spony sa k podkladovej konštrukcii prichytia pomocou skrutiek. Posledná doska na terase sa opäť zafixuje špeciálnou sponou.

Terasy, ktoré sú namontované na hliníkovej konštrukcii, je možné rozobrať v podstate na akomkoľvek mieste – systém umožňuje vybrať len jednu dosku napríklad v strede. Nie je teda potrebné odmontovať všetky dosky až k miestu, ktoré potrebuje opravu.

6. Inštalácia ukončovacích profilov

Po montáži celého povrchu terasy sa namontujú už len ukončovacie profily, ktoré elegantne uzatvoria terasu. V ponuke sú buď hliníkové profily, sokle z materiálu Twinson alebo koncové kryty na jednotlivé dosky.

Akonáhle je montáž dokončená, možno zvyšok materiálu a nečistôt odstrániť jemnou kefou a vodou zmiešanou s malým množstvom bežného saponátu, ktorý sa používa v ;domácnosti alebo prostredníctvom vysokotlakového čističa. Nikdy však nepoužívajte abrazívne prostriedky. Hotovú terasu tiež treba prestriekať vysokotlakovým čističom.

Na čerstvo položenú terasu sa neodporúča ukladať rohožku alebo väčšie predmety. Povrch terasy pod vplyvom UV žiarenia a poveternostných vplyvov po nainštalovaní ešte počas niekoľkých týždňov mení svoj pôvodný odtieň – získava patinu.
Terasový systém Twinson si vyžaduje len minimálnu údržbu: po tom, ako niekoľko mesiacov zreje, si už uchová svoju farbu a povrch nie je potrebné ošetrovať žiadnymi chemickými látkami, moridlami, farbami alebo lakmi.

Video návod na montáž terasy s materiálem Twinson Terrace najdete zde.