PVC a ekológia

  • 40 % celosvetovej spotreby plynu a ropy pripadá na vykurovanie a zásobovanie budov energiou
  • 4 % celosvetovej spotreby plynu a ropy idú na výrobu plastov, z toho len 1 % na výrobu PVC (hlavnou zložkou PVC je chlór získavaný z kamennej soli, podiel surovej ropy v PVC je 43 %)
  • Plastové okná hrajú pozitívnu úlohu v ekologických bilanciách a analýzach ekologickej účinnosti. Prispieva k tomu niekoľko faktov:
    • moderné PVC okná majú životnosť 50 a viac rokov,
    • PVC je 100 % recyklovateľné,
    • Proces recyklácie možno zopakovať až 7krát, bez toho by došlo k strate kvality či odolnosti materiálu.

V porovnaní s inými oknami dosahujú plastové okná z hľadiska spotreby energie a emisií CO2 tie najlepšie hodnoty. Štúdia Polytechnickej univerzity v Barcelone z roku 2005 preukázala, že plastové okná (vtedy ešte s dvojitým zasklením a podielom recyklátu 30 %) zaisťujú výrazne nižšiu spotrebu energie na vykurovanie (1,740 kWh) a vykazujú aj výrazne nižšie emisie CO2 (740 kg). Nasledovali okná z PVC bez podielu recyklátu, ďalej drevené okná (oboje opäť v prevedení s dvojsklom). Najhoršie hodnoty vykázali hliníkové okná bez tepelnej bariéry.

Zdroj: Recio, J.M.B., Narväez, R.P. &Guerrero P.J. (2005): Estimate of energy consumption and CO2 emission associated with the production, use and final disposal of PVC, aluminium and wooden windows. Universitat Politecnica de Catalunya

 

Záväzok Inoutic pre budúcnosť

Zásadným prínosom nášho nového materiálu EcoPowerCore z recyklovaného PVC je výrazné zníženie záťaže životného prostredia v porovnaní s výrobou z panenského PVC, ktoré sa získava z ropy. Pri výrobe jednej tony panenského PVC sa vyprodukujú viac ako dve tony CO2,zatiaľ čo pri výrobe jednej tony PVC z recyklátu je to len cca 135 kg CO2. Každá tona PVC vyrobeného z recyklátu tak znamená úsporu 2 ton CO2 v našom ovzduší.

Recyklácia je súčasťou podnikateľskej kultúry spoločnosti Inoutic a výroba EcoPower Core nám pomáha významne znižovať našu uhlíkovú stopu.

Materiálom EcoPowerCore vychádzame v ústrety aj našim zákazníkom, predovšetkým tým, ktorí dodávajú okná a dvere na stavby v rámci verejného obstarávania. V súčasnosti je totiž v príprave legislatíva upravujúca povinnosť používať v stavebníctve recyklované materiály. Súčasne sa snažíme našim zákazníkom pomáhať napĺňať požiadavky, ktoré sa kladú na firmy zodpovedné k životnému prostrediu.