Recyklácia plastu pri výrobe okenných profilov

Recyklačný reťazec okenných systémov z PVC sa skladá z troch základných krokov:
  1. Zber starých okien a starého PVC: Výrobcovia a poskytovatelia služieb zbierajú staré okná a odrezky s pomocou služby pre recykláciu Rewindo a znovu ich spracovávajú na plastový granulát v recyklačných zariadeniach. Materiál možno dodávať buď už vytriedený, alebo aj so sklom, kovaním, tesnením či dokonca so zvyškami muriva.
    rewindo_logo.png
  2. Recyklačná technika: Staré okná sa najprv rozdrvia, v triedičke sa potom PVC oddelí od ostatných materiálov. Hrubá drť (s priemerom približne 20 mm) sa potom pomocou mlynu spracováva do podoby granulátu a prechádza najrôznejšími procesmi oddeľovania a spracovania pre zlepšenie kvality PVC recyklátu.
  3. Materiál možno pri zachovaní rovnakej kvality a odolnosti materiálu recyklovať až 7krát! Pri výrobe plastových okenných profilov potom možno recyklát využiť dvoma spôsobmi. Prvá možnosť je primiešať do prvomateriálu (panenského PVC) určité množstvo recyklátu (asi 30 %), druhou možnosťou je výroba nových profilov z čistého (100 %) recyklátu. V takom prípade sa z estetických dôvodov na povrch profilu aplikuje tenká vrstva nového (panenského) PVC. Tento spôsob súčasného lisovania sa nazýva koextrúzia.

Spoločnosť Inoutic sa, ako zakladajúci člen iniciatívy Rewindo GmbH, zapája do recyklácie plastových okien, snaží sa zvyšovať podiel recyklovaných materiálov v plastových prvkoch určených pre stavebníctvo a intenzívne presadzovať zodpovedné a udržateľné nakladanie s PVC. Spoločnosť Inoutic navyše pristúpila k využívaniu úplne bezolovnatých stabilizátorov.

Nová legislatíva

Stavebníctvo je jedno z odvetví priemyslu, ktoré na nástup masívneho využitia recyklovaných materiálov ešte len čaká. Nie je to však hudba ďalekej budúcnosti. Nová stratégia Európa 2020/2030 v oblasti ochrany klímy stanovuje nové ciele, ktoré musia členské štáty implementovať do svojej národnej legislatívy.

recyklace.png