Filozofia

My, zamestnanci spoločnosti Inoutic preberáme zodpovednosť za seba, svojich blízkych a za životné prostredie. Kľúčové hodnoty, ktorými sa riadime, sú úprimnosť, pracovitosť a iniciatíva.

Úprimnosť pre nás znamená, že hovoríme celú pravdu, sme otvorení a úprimní. Hovoríme veci tak, ako sú. Poskytujeme priamu spätnú väzbu z očí do očí a vždy rešpektujeme druhú stranu. Sme tím. Priznávame si chyby a otvorene hovoríme aj horšie správy. Pritom vždy robíme maximum pre nápravu, konáme preventívne. Hovoríme to, čo si myslíme a myslíme si to, čo hovoríme.

Pracovitosť. Naša výkonnosť je posudzovaná našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, akcionármi a zamestnancami. Držíme sa svojich hlavných cieľov a hodnôt. Hovoríme to, čo robíme a robíme to, čo hovoríme. Pracujeme vždy s maximálnym nasadením - počas projektovania, pri výrobe, dodávkach, v styku so zákazníkmi aj pri montáži výrobku.

Iniciatíva. Sme otvorení svetu a novým myšlienkam. Dôverujeme svojim kolegom aj obchodným partnerom. Berieme na seba riziká a vítame iniciatívu. Myslíme a rozhodujeme sa tak, ako by sme boli majiteľom firmy. Rešpektujeme svojich kolegov a ceníme si ich za ich rozhodnutia. Snažíme sa neustále zlepšovať.