ak chce klient požiadať o úver s možnosťou uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

Chcem si požičať

Posledný žiadateľ: Alexandra, Žilina

PaniAlexandra požiadala o 5 000 €

Výhody pôžičky

Vysoké percento schválení

Pôžičky, ktoré sprostredkujeme majú vysoké percento schválených žiadostí.

Okamžité spracovanie žiadosti

Vašu žiadosť okamžite spracuje automatizovaný systém.

Pôžička na mieru do 6 000 €

Nastavte si všetky parametre podľa svojich možností a potrieb.

Referencie

“ Vaša pôžička mi skutočne pomohla, keď som peniaze potrebovala veľmi rýchlo. Už druhý deň som ich držala vo svojich rukách. Vynikajúce riešenie pre nečakané situácie. “

Alexandra, Kladno

Máte záujem o online pôžičku aj vy?

Kliknite na tlačidlo “Chcem si požičať“ a vyberte si pôžičku podľa vašich požiadaviek

Chcem si požičať

Dnes už o pôžičku požiadalo 102 klientov.
Pridajte sa k nim aj vy!

Otázky a odpovede DRSR - daň z príjmu [Archív] -

Ak daňovník splní podmienky podľa § 33 ZoDP uplatní si nárok na celoročnú sumu daňového bonusu v rámci ročného zúčtovania, alebo podaním daňového priznania. V opačnom prípade, ak nesplní nárok na celoročnú sumu bonusu, zamestnávateľom vyplatený bonus

Lenťažko možno očakávať, že ten, kto kúpi byt zo svojho príjmu alebo na úver, čo značne zvýši jeho náklady na obstaranie bývania, pristúpi k predaju bytu a obstaraniu iného bytu podľa svojich momentálnych potrieb, ak jeho príjem z predaja bytu klesne

Mzdová akadémia -

Zavedením daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie sa nahrádza doteraz platný systém podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky sa prvýkrát použije na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené po 31

Daňovník tiež môže požiadať o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré je odsúhlasené príslušnými orgánmi dvoch zmluvných štátov alebo viacerých zmluvných štátov. ..

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorú najskôr zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma upla

istota Daňová licencia právnických osôb za rok 2014 pre ...

43 Téma mesiaca Daňová licencia Daňovú povinnosť vo výške vykázanú na riadku 800 daňového priznania uvedie aj na riadku 950, na ktorom sa uvádza daň na úhradu pred úpravou o zaplatené preddavky na daň. Príklad č. 36: Spoločnosť k zmenila zdaňovacie o

Práca, mzdy a odmeňovanie - PDF Free Download

1 1/2016 XI. ro ník Práca, mzdy a odmeňovanie Mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personáln...

S T A N O V I S K O k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ... SR. Časové ohraničenie zvýši tlak na kontrolu údajov a na čo najrýchlejšie vykonanie prípadných opráv s pozitívnym vplyvom na stabilitu prerozde

V platnom znení § 35 ods. 6 je upravená splatnosť preddavkov na daň tak, že zmestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu podľa odseku 5 najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripí

Úver na bývanie s daňovým bonusom na zaplatené úroky ...

Ako vypočítame priemerný mesačný príjem žiadateľa o úver na bývanie? ... Výškou daňového bonusu na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, ... Ak mal klient poskytnutú hypotéku do konca roka 2017 a z titulu hypotekárnej zmluvy mu