Výpočet hodnoty U pre okná

Pri oknách sa rozlišujú tri hodnoty U:

  • Uw (w = window) – celková hodnota tepelnej priestupnosti oknom
  • Ug (g = glazing) – hodnota tepelnej priestupnosti zasklením
  • Uf (f = frame) – hodnota tepelnej priestupnosti rámom

Súčiniteľ prestupu tepla Uw sa vzťahuje k celému oknu. Táto hodnota je ovplyvňovaná hodnotami U pre zasklenie - Ug a rám - Uf. Na celkovú hodnotu Uw má navyše vplyv lineárny súčiniteľ priestupnosti tepla Ψg (g = glazing) a veľkosť okna.

U-Wert Fenster

schatten

Hodnota U pre zasklenie okna: Ug

Hodnota Ug závisí na type plynu vyplňujúceho priestory medzi tabuľami, vzdialenosti jednotlivých tabúľ od seba a na počte tabúľ.

Typické hodnoty U pre izolačné sklo:

  • Dvojité izolačné sklo 24 mm s argónovou výplňou: 1,1 W/m2K
  • Trojité izolačné sklo 36 mm s argónovou výplňou: 0,7 W/m2K
  • Trojité izolačné sklo 44 mm s argónovou výplňou: 0,6 W/m2K
  • Trojité izolačné sklo 36 mm s kryptónovou výplňou: 0,5 W/m2K
schatten

Hodnota U pre okenný rám: Uf

Hodnota Uf pre kombináciu rám-okno sa určuje meraním alebo výpočtom. Ako plocha pre výpočet hodnoty Uw sa určuje pohľadová šírka profilu.

schatten

Lineárny súčiniteľ prestupu tepla Ψg

Najvýraznejší vplyv na hodnotu Ψg pre pripojenie zasklenia k rámu má materiál distančného rámčeku. Ako štandardný materiál s najhoršími tepelnými vlastnosťami sa používa hliník. Lepšie tepelne-technické vlastnosti má takzvaný „teplý rámček“. Táto rozpěrka je vyrobená z ušľachtilej ocele alebo plastu. Hodnota Ψ okrajového spojenia býva ďalej zlepšená hlbším osadením izolačného skla v profile krídla.

Príklady hodnôt Ψ:

  • Hliníkový rámček: cca. 0,08 W/m2K
  • „Teplý rámček“: cca. 0,04 W/m2K
schatten

Hodnota U pre okná: Uw

Koeficient prestupu tepla pre okno alebo presklené dvere Uw sa spravidla počíta pre štandardnú veľkosť okna 1,23 m x 1,48 m.

Upozornenie: pri menších rozmeroch sa hodnota U zhoršuje, zatiaľ čo väčšie okná dosahujú lepšie hodnoty. Dôvodom je, že zasklenie môže v porovnaní s materiálom rámu dosahovať vyššie hodnoty U a pri väčších sklenených plochách možno teda docieliť lepšie hodnoty tepelnej izolácie.

Podľa predpisu EnEV 2009 nesmie pri bežnom zasklení presiahnuť hodnotu Uw = 1,3 W/m2K. Za vhodné pre použitie v pasívnych domoch sú považované okná s hodnotou Uw = 0,8 W/m2K alebo lepšou.

Výpočet hodnoty Uw

Na stanovenie súčiniteľa prestupu tepla sa používa nasledujúci vzorec:


Ug = koeficient prestupu tepla zasklením
Uf = koeficient prestupu tepla rámom
Ψg= lineárny súčiniteľ prestupu tepla okrajového spoja izolačného skla
Ag = plocha skla
Af = plocha rámu
Aw = Ag + Af
lg = veľkosť vnútornej hrany profilu rámu
(resp. viditeľná veľkosť sklenenej tabule)

schatten
Výrobcovia a predajcovia schatten Cenový dopyt schattenKontakt schatten
© Inoutic